PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

Promuj Lojalność

Program lojalnościowy służy nawiązywaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej wartościowymi klientami. Z założenia jest przedsięwzięciem długofalowym, interaktywnym a zakłada wielokrotny kontakt z klientem. Bardzo często program lojalnościowy jest mylony z promocją lojalnościową, która z reguły trwa krótko i nastawiona jest na szybki wzrost sprzedaży. Z kolei celem programu lojalnościowego jest to, aby w długim okresie czasu przywiązać do siebie i swoich produktów potencjalnych odbiorców i nabywców.

Warto pomyśleć o wprowadzeniu programu lojalnościowego gdy:

  • rynek na którym działa firma jest rynkiem nasyconym i dojrzałym
  • oferty dostępne na tym rynku niczym się od siebie nie różnią (oprócz marki i ceny)
  • odbiorcy są zmęczeni reklamami i w związku z tym niewrażliwi na działania tego typu
  • rośnie dystans pomiędzy producentem a klientem

Cele  programów lojalnościowych:

  • przywiązanie klienta do firmy
  • zdobywanie nowych klientów
  • tworzenie nowych kanałów komunikacji
  • zdobywanie informacji o klientach
  • wsparcie innych działań marketingowych firmy