Poprawa konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Expansja Sp. z.o.o.

 Expansja Advertising Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z   Funduszy Europejskich pt. Poprawa konkurencyjności i innowacyjności   przedsiębiorstwa Expansja Advertising Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do oferty   udoskonalonej usługi wirtualnej Karty Stałego Klienta na rynku galerii   handlowych.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Expansja Advertising Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do oferty udoskonalonej usługi wirtualnej Karty Stałego Klienta na rynku galerii handlowych. Nowa usługa naszej Agencji to innowacyjny program lojalnościowy wykorzystujący zaawansowane technologie IT dla galerii handlowych. W ich toku powstał autorski algorytm analizy koszykowej pozwalający zindywidualizować oferty promocyjne przesyłane do klientów. W ramach projektu planowany jest zakup licencji na oprogramowanie do Obsługi wirtualnej Karty Stałego Klienta oraz zakup niezbędnych środków trwałych do wdrożenia i prowadzenia udoskonalonej usługi KSK.

Nowa usługa zakłada szereg innowacyjnych funkcjonalności i zastosowań : poza wykorzystaniem analizy koszykowej planowane jest również zastosowanie technologii Beacon, umożliwienie centralnego zarządzania oddziałami sklepów w panelu najemcy, raportowania w czasie rzeczywistym i prowadzenie wideokonferencji dla użytkowników.

Wartość projektu: 3 008 016,50 PLN.
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 1 711 879,28 PLN