Alfa Białystok - kampania reklamowa outdoor

Nasza Agencja przez kilka lat odpowiadała za komunikację wizualną CH „Alfa Białystok”. Galeria ze względu na lokalizację pełniła specyficzną funkcję „topowej galerii mody”, nie tylko dla miasta i okolic, ale także dla klientów z Białorusi. Daliśmy temu wyraz w serii unikalnych kreacji. Dostarczaliśmy i produkowaliśmy materiały na wszystkie nośniki.

Współpraca okazała się na tyle owocna, że wkrótce do niej wracamy.

Pobierz wzór briefu i wyślij do nas!

Skontaktuj się z nami